Orgány TK Zliv

 

VÝKONNÝ VÝBOR

Předsedkyně TK Zliv: Helena Phungová

Členové výkonného výboru: Radek Bican

                                                  Ondřej Wohlschläger

                                                  Martin Duspiva

                                                  Iva Kučerová

KONTROLNÍ VÝBOR

Předsedkyně kontrolního výboru: Eva Bicanová

Členové kontrolního výboru: Kateřina Hačková

                                                   Michaela Hájková

SPRÁVCE

Michal Král

ÚČETNÍ

Martina Vališová

KRONIKÁŘ

Pavel Kuchař